Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de webmaster van deze site is het niet toegestaan, informatie en foto's op enigerlei wijze te verspreiden, of te gebruiken als materiaal voor een andere website.

Disclaimer

De webmaster van deze site besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van alle aangeboden 'doe-het-zelf-tips. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De webmaster van deze site is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze onjuistheden, problemen veroorzaakt door verkeerd gebruik van ingezonden tips.

De op deze site aangeboden 'doe-het-zelf-tips zijn komen van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De op deze site verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Paarden.hobby-site.com kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De webmaster van deze site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De webmaster van deze site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Paarden.hobby-site.com.